EFKOM AB
Coaching  |  Utbildningar  |  Föreläsningar
EFKOM AB´s Barometerindikator

De flesta företag fungerar över lag bra. Den här företagsbarometer-indikatorn är till för dig som tycker att ditt företag når upp till exempelvis
90 % av företagets totala kapacitet. Det finns ett stort värde i att försöka finna vad som gör att de sista 10 % inte nås. Det är oftast de 10 % som avgör till ett företags konkurrensfördel. 

EFKOM AB har skapat denna barmoeterindikator för att förenkla valet avvilken EFKOM-agent som bäst lämpar sig för ditt behov.

Notis: 2014-11-08 har denna barometerindikator tillfälligt stängts ned. Vi har noterat vissa utmaningar i att svara på en enkät via internet och att många föredrar personliga möten för att muntligt berätta om sitt företags välmående eller möjliga förbättringspunkter. Vänligen maila oss på info@efkom.se så återkommer vi till dig. Vi bokar ett möte och ses över en kopp kaffe och lyssnar mer till vad vi eventuellt kan bistå er med.

Vänligen/Mika Snell, VD, EFKOM AB